Search This Blog

Loading...

Wednesday, 18 June 2014

Muat Turun Laporan Tahunan 2013 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025


Pautan muat turun adalah seperti berikut:
  1. Laporan Tahunan 2013 PPPM (Bahasa Malaysia)
  2. Malaysia Education Blueprint Anual Report 2013 (Bahasa Inggeris)

TEKS UCAPAN OLEH TPM PADA MAJLIS PELANCARAN LAPORAN TAHUNAN 2013 PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025TEKS UCAPAN
YAB TAN SRI DATO’ HJ MUHYIDDIN BIN HJ MOHD YASSIN
TIMBALAN PERDANA MENTERI
MERANGKAP MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA
MAJLIS PELANCARAN LAPORAN TAHUNAN 2013
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025
17 JUN 2014
SMK PUTRAJAYA PRESINT 11 (1)
PUTRAJAYA

Bismillahhirramanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia,

1. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, dapat kita bersama-sama dalam Majlis Pelancaran Laporan Tahunan 2013, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Majlis ini memberi kesempatan kepada saya untuk menzahirkan penghargaan di atas kerja keras warga Kementerian Pendidikan Malaysia dan warga pendidik dalam memulakan langkah pelaksanaan PPPM. Dan pada hari ini saya berasa bangga dapat menyampaikan laporan tahunan yang pertama bagi pelaksanaan PPPM.

2. Terlebih dahulu saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Pengetua SMK Putrajaya Persint 11 (1) yang telah memberi ruang dan kesempatan untuk sama-sama kita berhimpun di sini bagi menyorot catatan pencapaian beberapa inisiatif PPPM yang telah kita usahakan bersama. Terima kasih jua saya ucapkan kepada YB Menteri Pendidikan II, Dato’ Sri Idris Jusoh, YB Timbalan-Timbalan Menteri, Ahli Panel Dialog Nasional Pendidikan Negara, dan Panel Bebas PPPM yang turut hadir dalam majlis ringkas tetapi amat bermakna dan penting bagi kita meneruskan agenda transformasi pendidikan.

Para hadirin yang saya hormati.

3. Sebagaimana yang telah kita sedia maklum, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah dilancarkan secara rasmi pada 6 September 2013. Walaupun PPPM ini dilancarkan hampir di penghujung tahun 2013 tetapi pelaksanaan beberapa inisiatif telah dimulakan pada awal tahun 2013. Alhamdulillah, kita semua telah dapat melihat kejayaan awal bagi enam inisiatif dalam tempoh 100 hari pelaksanaan dan pada hari ini pula, saya amat berbesar hati dapat menyampaikan Laporan Tahunan 2013 PPPM untuk pertama kalinya kepada semua pihak sejajar dengan Anjakan ke-11 PPPM iaitu, meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung.

4. Syabas dan terima kasih, saya ucapkan kepada semua pihak yang telah menghasilkan laporan ini tetapi yang lebih penting dari itu ialah usaha keras dan komitmen tulus ikhlas daripada pihak pengurusan Kementerian hinggalah kepada kumpulan pelaksana iaitu para guru yang telah memberi sumbangan yang bukan sedikit, untuk memastikan PPPM ini dilaksanakan dengan jayanya.

5. Seperti yang telah dimaklumkan oleh YBhg Dato’ KPPM sebentar tadi, sepanjang 2013, Kementerian telah memberi fokus kepada 25 inisiatif utama dengan tumpuan untuk memberi sokongan kepada guru serta meningkatkan kemahiran teras yang memberi impak terhadap keberhasilan murid.

6. Saya percaya sepanjang tahun 2013, Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan (PADU) yang dipimpin oleh YBhg Dato’ Prof. Dr Rujhan Mustafar telah memainkan peranan yang sewajarnya bagi memastikan inisiatif-inisiatif mencapai KPI yang ditetapkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada YBhg Dato’ Prof. Dr Rujhan Mustafar atas sumbangan yang diberikan dan beliau kini tidak lagi bersama-sama PADU. Dan dalam kesempatan ini, saya ingin mengalu-alukan kehadiran CEO, PADU yang baru iaitu Pn Khadijah Abdullah (memperkenalkan CEO). Beliau bukanlah orang baru dalam dunia pendidikan. Pernah menjadi guru, pensyarah di maktab perguruan, dan pensyarah di university sebelum menceburi diri dalam bidang korporat. Saya berkeyakinan dengan kelayakan dan reputasi cemerlang yang dimiliki, beliau mampu memimpin PADU bagi merealisasikan PPPM ini.

Monday, 19 May 2014

Muhyiddin titis air mata: Terharu jumpa bekas guru Matematik ketika belajar di Sekolah Tinggi Muar

Keratan akhbar Harian Metro pada 17 Mei 2014.

Teks Ucapan oleh TPM Sempena Sambutan Perayaan Hari Guru Kali Ke-43

TEKS UCAPAN

YAB TAN SRI DATO' HJ MUHYIDDIN BIN HJ MOHD YASSIN
TIMBALAN PERDANA MENTERI
MERANGKAP MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA

SAMBUTAN PERAYAAN HARI GURU
KALI KE-43

"GURU: PENCETUS KREATIVITI, PENJANA INOVASI"
16 MEI 2014, PUKUL 9.00 PAGI, DEWAN MERDEKA, PWTC

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia

Yang Berhormat Datuk Seri Idris bin Jusoh
Menteri Pendidikan II

Yang Berhormat Datuk Mary Yap Kain Ching
Timbalan Menteri Pendidikan I

Yang Berhormat Tuan P. Kamalanathan a/l P. Panchanathan
Timbalan Menteri Pendidikan II

Yang Berbahagia Datuk Dr. Madinah binti Mohamad,
Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia;

Yang Berbahagia Dato’ Seri Ir Dr. Zaini bin Ujang,
Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan Malaysia;

Yang Berbahagia Datuk Dr. Khair bin Mohamad Yusof,
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia;

Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha dan Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia,

Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia, Pengarah-Pengarah Pendidikan Negeri,

Yang Berusaha Tuan Haji Abdullah bin Mad Yunus,
Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,

Tan Sri-Tan Sri, Datuk-Datuk, Dif-dif Jemputan, Tuan-tuan, Puan-puan dan para pendidik yang saya hormati sekalian.

1. Alhamdullillah, syukur ke hadrat Allah swt kerana dengan rahmat-Nya kita dapat berhimpun pada hari ini sempena Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Kali ke-43 Tahun 2014. Saban tahun kita meraikan Perayaan Hari Guru sebagai mengiktiraf peranan dan sumbangan guru dalam mendidik anak bangsa dan memacu kemajuan negara. Sempena hari yang amat bermakna ini, saya merakamkan ucapan segunung kasih dan setulus penghargaan kepada semua guru di seluruh pelosok negara atas segala jasa, bakti dan sumbangan anda semua.

‘GURU: PENCETUS KREATIVITI, PENJANA INOVASI’

Para guru, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian,

2. Selaras dengan tema Hari Guru pada tahun ini, iaitu ‘Guru: Pencetus Kreativiti, Penjana Inovasi’, sudah tiba masanya guru benar-benar menjadi pencetus kreativiti dan penjana inovasi dalam mendidik murid. Ini adalah amat penting memandangkan negara kita sedang menuju era negara maju di mana ekonomi negara kita perlu dipacu oleh daya inovasi rakyat. Untuk menghadapi persaingan global yang semakin sengit dalam persekitaran ekonomi yang dipacu oleh inovasi, sistem pendidikan kita sebenarnya memainkan peranan yang amat penting dalam menjana daya inovasi rakyat.

3. Menyedari hakikat ini, kerajaan berusaha mentransformasi sistem pendidikan negara menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) yang memberi penekanan terhadap elemen kreativiti dan inovasi. Selaras dengan itu juga, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) telah dilaksanakan di sekolah yang merangkumi tujuh elemen iaitu kurikulum, pedagogi, pentaksiran, sumber, sokongan masyarakat, ko-kurikulum dan bina upaya guru. KBAT di bilik darjah telah diperkukuh melalui Program i-Think iaitu satu program yang membantu pihak sekolah memupuk kemahiran berfikir, menyemai budaya pembelajaran sepanjang hayat, mahir dalam menyelesaikan masalah dan berupaya menghasilkan jalan penyelesaian secara kreatif dalam kalangan murid. InsyaAllah, menerusi program i-Think ini kita akan dapat melahirkan para pencipta generasi masa depan Malaysia yang hebat dengan kebolehan dan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif.

4. Dengan kerjasama Agensi Inovasi Malaysia (AIM), sebanyak 1,048 buah sekolah telah melaksanakan Program i-Think pada tahun 2013. Pada tahun ini, guru-guru dari 1,000 buah sekolah telah diberi latihan KBAT secara dalam talian sebagai langkah memperluas Program i-Think ke semua sekolah di seluruh negara. Pembudayaan KBAT turut dilaksanakan di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui kursus untuk guru pelatih dan pensyarah.

5. Bagi menggalakkan pembudayaan inovasi dalam kalangan warga pendidik, Kementerian Pendidikan sentiasa memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada projek-projek inovasi guru melalui Pertandingan Anugerah Guru Inovatif Peringkat Kebangsaan yang dilaksanakan sejak tahun 2002. Antaranya projek “Smart Kiosk” oleh Cikgu Mohd Solleh Halim bin Mohd Sokhi dari Sekolah Kebangsaan Parit Serong, Tanjung Karang, Selangor, yang dihasilkan daripada bahan terbuang yang terdapat di persekitaran sekolah. Cikgu Teh Tik Seng dari SMK Sacred Heart, Sibu, Sarawak yang telah menghasilkan inovasi “Matematik EZ Draw”, iaitu satu kaedah penyelesaian masalah bagi meningkatkan prestasi murid dalam Matematik. Cikgu Vimala a/p Muniandy dari SJK(T) Subramaniya Barathee, Gelugor, Pulau Pinang menghasilkan “Courseware Kesusasteraan Bahasa Tamil” untuk Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil. Produk inovasi berkaitan disiplin juga turut dihasilkan bagi meningkatkan pengurusan disiplin di sekolah. Pada tahun 2013, SMK Agama Putrajaya telah menghasilkan “X-Time2” untuk membantu murid menepati masa; Jabatan Pendidikan Negeri Sabah menghasilkan “Minda Ajaib Portable Whiteboard” untuk mengatasi masalah pembelajaran luar kelas; dan Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Alma, Bukit Mertajam, Pulau Pinang menghasilkan projek “Smart Iqra” untuk mengatasi masalah penguasaan asas al-Quran dalam kalangan murid berkeperluan khas penglihatan.

6. Semua inovasi ini telah dihasilkan melalui pendekatan, kaedah, teknik, bahan dan peralatan baharu yang terbukti berjaya meningkatkan keberkesanan PdP. Semoga kejayaan guru-guru yang saya sebutkan tadi dapat merangsang guru-guru lain untuk terus meningkatkan usaha mencari idea baharu yang lebih kreatif dan inovatif ke arah meningkatkan kualiti pendidikan negara.

Monday, 12 May 2014

Sekolah semai kasih: Pelajar merayu tidak diberi cuti panjang (Harian Metro, 12 Mei 2014)

Keratan akhbar Harian Metro - 12 Mei 2014

Penafian: Kerajaan Malaysia dan Kementerian Pelajaran Malaysia adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari blog ini.